İşyeri Eğitimi hk.

15 May

  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • Tüm Duyurular
İşyeri Eğitimi yarıda kalan ve yaz döneminde aynı işyerinde devam edecek olan bölümümüz öğrencilerinin, aynı işyerinde devam etmek istediklerini beyan eden bir dilekçe doldurup ıslak imzalı olarak fakülte dekanlığına posta yoluyla(veya elden) göndermeleri gerekmektedir.