Projeler

Prof.Dr. İbrahim YÜCEDAĞ

Sıra No Proje No Proje Adı Destekleyen Kuruluş Görevi
01 - Moisture sensors on conductive substrates

Diğer (Uluslararası)

Yardımcı Araştırmacı
02 2013.07.02.204 Yalıtkan ve Polimer Arayüzeyli Schottky Diyotların hazırlanması, Elektriksel ve Dielektrik özelliklerinin geniş bir sıcaklık ve frekansa aralığında incelenmesi Düzce Üniversitesi BAP Proje Yürütücüsü
03 2014.07.02.261 Müşteri takibi yapan mobil alışveriş aracı

Düzce Üniversitesi BAP

Proje Yürütücüsü
04 2015.07.02.385 Basınç Ülserlerinin Oluşmasına Sebep olan Başlıca Dış Etkenlerden Anlık Basınç, Sıcaklık, Nem ve Islaklık Verilerinin Elde Edilmesini ve Görüntülenmesini Sağlayacak Hasta Yatağı Şiltesi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

Düzce Üniversitesi BAP

Araştırmacı
05 2016.07.02.506 Bası Yarasını Önlemek için Şilte Tasarımı

Düzce Üniversitesi BAP

Proje Yürütücüsü
06 2016.07.02.511 Organik Arayüzeyli Yarı İletken Yapıların (MPS) Hazırlanması ile Elektriksel ve Dielektrik Özelliklerinin Geniş Bir Sıcaklığa Bağlı Olarak İncelenmesi

Düzce Üniversitesi BAP

Proje Yürütücüsü
07 2017.07.06.553 Tetrasen Ve Pentasen Dimerleri İçeren 9-Fenilkarbazol Türevlerinin Sentezi, Fotovoltaik Cihaz Ve Alan Etkili Transistör Uygulamaları

Düzce Üniversitesi BAP

Araştırmacı
08 2017.07.02.567 Metal-Polimer-Yarıiletken yapıların hazırlanması, Elektriksel ve Dielektrik özelliklerinin frekans ve sıcaklığa bağlı incelenmesi

Düzce Üniversitesi BAP

Proje Yürütücüsü
09 2017.07.02.621 PEDOT:PSS Kapı Elektrotlu Organik Alan Etkili Transistörlerde Kapı Yalıtkanının Transistör Parametreleri Üzerine Etkileri

Düzce Üniversitesi BAP

Proje Yürütücüsü

 

Doç. Dr. Ali ÇALHAN

Sıra No Proje No Proje Adı Destekleyen Kuruluş Görevi
01 KOU–2007 / 30 Kablosuz Algılayıcı Ağlar için Servis Kalitesi Sağlayan Enerji Duyarlı Yeni bir Mac Protokolü Tasarımı

Kocaeli Üniversitesi BAP

Araştırmacı
02 KOU–2010 / 84 Yeni Nesil Kablosuz Haberleşme Teknolojileri için Yapay Zekâ Tabanlı Dikey El Değiştirme Uygulaması

Kocaeli Üniversitesi BAP

Yürütücü
03 2012.07.02.105 Modüler Kablosuz İletişimli Mayın Arama Robotu  

Düzce Üniversitesi BAP

Yürütücü
04 2012.07.01.119 Ses Komutları ile Çalışabilen Engelli Aracı Tasarımı

Düzce Üniversitesi BAP

Yürütücü
05 2013.07.02.191 Kablosuz Vücut Alan Ağları için Enerji ve Trafik Duyarlı Yeni Bir Ortama Erişim Kontrol Protokolü

Düzce Üniversitesi BAP

Yürütücü
06 0024.TGSD.2013 Vücut Alan Ağları İle Kontrol Edilebilen Engelli Aracı Tasarımı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği Danışman
07 2015.07.02.329 Bilişsel Radyo Ağlarında Yeni Bir Spektrum El Değiştirme Algoritmasının Tasarımı ve Benzetimi

Düzce Üniversitesi BAP

Yürütücü

 Dr. Öğr. Ü. Metin TOZ

Sıra No Proje No Proje Adı Destekleyen Kuruluş Görevi
01 2013.07.02.204 Yalıtkan ve Polimer Arayüzeyli Schottky Diyotların hazırlanması, Elektriksel ve Dielektrik özelliklerinin geniş bir sıcaklık ve frekansa aralığında incelenmesi

Düzce Üniversitesi BAP

Araştırmacı
02 2014.07.02.261 Müşteri takibi yapan mobil alışveriş aracı

Düzce Üniversitesi BAP

Araştırmacı
03 2015.07.02.385 Basınç Ülserlerinin Oluşmasına Sebep olan Başlıca Dış Etkenlerden Anlık Basınç, Sıcaklık, Nem ve Islaklık Verilerinin Elde Edilmesini ve Görüntülenmesini Sağlayacak Hasta Yatağı Şiltesi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

Düzce Üniversitesi BAP

Yürütücü
01 2013.07.02.204 Yalıtkan ve Polimer Arayüzeyli Schottky Diyotların hazırlanması, Elektriksel ve Dielektrik özelliklerinin geniş bir sıcaklık ve frekansa aralığında incelenmesi

Düzce Üniversitesi BAP

Araştırmacı

Dr. Öğr. Ü. Serdar BİROĞUL

Sıra No Proje No Proje Adı Destekleyen Kuruluş Görevi
01 - Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Programı MEGEP Alan Uzmanı
02 - Elektronik ve Bilgisayar Alanında Teknik Öğretmen Yetiştirilmesi Leonardo da Vinci Proje Yararlanıcısı
03 9080035 Context Based Digital Personality – CBDP (Bağlam Temelli Sayısal Kişilik) TÜBİTAK Araştırmacı
04 7100887 Gemi Filoları ve Gemiler İçin Uzaktan Erişim Özellikli, Yönetim, İşletme ve Bakım Otomasyonu TÜBİTAK Araştırmacı
05 TR42/13/DFD/0060 Düzce Üniversitesi Tasarim Prototipleme Ve Kompozit Malzemeler Ar-Ge Laboratuvari Kurulumu Fizibilite Araştırması MARKA Yürütücü
06 TR42/13/DFD/0012 Düzce Mobil Şehir Tur Rehberi (Let’s Trip Düzce) MARKA Yürütücü
07 TR42/14/GPD/05 Tasarım ve Prototipleme Merkezi Kurulumu MARKA Araştırmacı