Komisyonlar, Kurullar ve Koordinatörlükler

Komisyonlar, Kurullar ve Koordinatörlükler

 Akademik Etkinlikler ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu Başkan: Öğr. Gör. Fadime ÖĞÜLMÜŞ DEMİRCAN
Üye: Arş. Gör. Tuba KARAGÜL YILDIZ
Bölüm Dış İlişkiler Koordinatörü (Erasmus - Farabi - Mevlana Programları) Arş. Gör. Hakan GÜNDÜZ
Bölüm Çift Anadal ve Yan Dal Programları Komisyonu Başkan: Dr. Öğr. Ü. Leyla TEKİN
Üye: Dr. Öğr. Ü. Serdar BİROĞUL
Üye: Arş. Gör. Tuba KARAGÜL YILDIZ
Bölüm Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ve İntibak Komisyonu Başkan: Dr. Öğr. Ü. Serdar BİROĞUL
Üye:  Dr. Öğr. Ü. Leyla TEKİN
Üye:  Arş. Gör. Tunahan TİMUÇİN
Üye:  Arş. Gör. Ercan ATAGÜN
Bölüm İhale Komisyonu Üye: Dr. Öğr. Ü. M. Enes BAYRAKDAR
Üye: Dr. Öğr. Ü. Bahar TERCAN
Üye: Arş. Gör. Ercan ATAGÜN
Bölüm İş Yeri Eğitimi Komisyonu Başkan: Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Üye: Dr. Öğr. Ü. Serdar BİROĞUL
Üye: Arş. Gör. Hakan GÜNDÜZ
Üye: Arş. Gör. Tuba KARAGÜL YILDIZ
Bölüm Muayene Kabul Komisyonu Asil Üye: Dr. Öğr. Ü. M. Enes BAYRAKDAR
Asil Üye: Dr. Öğr. Ü. Bahar TERCAN
Asil Üye: Dr. Öğr. Ü. Serdar BİROĞUL
Yedek Üye: Arş. Gör. Tuba KARAGÜL YILDIZ
Yedek Üye:
 Arş. Gör. Ercan ATAGÜN
Yedek Üye: Arş. Gör. Tunahan TİMUÇİN
Bölüm Strateji Kalite Komisyonu Başkan: Dr. Öğr. Ü. M. Enes BAYRAKDAR
Üye: Dr. Öğr. Ü. Bahar TERCAN
Üye: Arş. Gör. Hakan GÜNDÜZ
Bölüm Müfredat, MÜDEK Komisyonu (Bologna) Başkan: Öğr. Gör. Fadime ÖĞÜLMÜŞ DEMİRCAN
Üye: Dr. Öğr. Ü. Serdar BİROĞUL
Üye: Arş. Gör. Hakan GÜNDÜZ 
Bölüm Yaz Stajı Komisyonu Başkan: Dr. Öğr. Ü. Leyla TEKİN
Üye: Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Üye: Arş. Gör. Tuba KARAGÜL YILDIZ
Üye: Arş. Gör. Hakan GÜNDÜZ 
Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçim Komisyonu Başkan: Dr. Öğr. Ü. Bahar TERCAN 
Üye: Arş. Gör. Ercan ATAGÜN
Üye: Arş. Gör. Tunahan TİMUÇİN
Bölüm Burs, Ücretsiz Yemek ve Ulaşım, Kısmi Zamanlı Öğrenci Alım Komisyonu Başkan: Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Üye: Arş. Gör. Hakan GÜNDÜZ  
Bölüm Sınav Evrak Arşiv Sorumlusu Arş. Gör. Tuba KARAGÜL YILDIZ