Komisyonlar, Kurullar ve Koordinatörlükler

Komisyonlar, Kurullar ve Koordinatörlükler

Bölüm Dış İlişkiler Koordinatörü (Erasmus - Farabi - Mevlana Programları) Yrd. Doç. Dr. Leyla TEKİN
Bölüm Çift Anadal ve Yan Dal Programları Komisyonu Başkan: Yrd. Doç. Dr. Serdar BİROĞUL
Asil Üye: Yrd. Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Asil Üye: Yrd. Doç. Dr. Leyla TEKİN
Bölüm Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ve İntibak Komisyonu Başkan: Yrd. Doç. Dr. Leyla TEKİN
Üye:  Yrd. Doç. Dr. Serdar BİROĞUL
Üye: Yrd. Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Yedek Üye: Arş. Gör. Sümeyye BAYRAKDAR
Bölüm İhale Komisyonu Asil Üye: Yrd. Doç. Dr. Serdar BİROĞUL
Yedek Üye: Yrd. Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Bölüm İş Yeri Eğitimi Komisyonu Başkan: Yrd. Doç. Dr. Serdar BİROĞUL
Asil Üye: Yrd. Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Asil Üye: Yrd. Doç. Dr. Leyla TEKİN
Yedek Üye: Arş. Gör. Sümeyye BAYRAKDAR
Yedek Üye: Arş. Gör. M. Enes BAYRAKDAR
Bölüm Muayene Kabul Komisyonu Asil Üye: Yrd. Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Asil Üye: Yrd. Doç. Dr. Serdar BİROĞUL
Asil Üye: Yrd. Doç. Dr. Leyla TEKİN
Yedek Üye: Arş. Gör. Tunahan TİMUÇİN
Yedek Üye:
 Arş. Gör. Murat KORKMAZ
Yedek Üye: Arş. Gör. M. Enes BAYRAKDAR
Bölüm Strateji Kalite Komisyonu Başkan: Yrd. Doç. Dr. Serdar BİROĞUL
Üye: Yrd. Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Üye: Yrd. Doç. Dr. Leyla TEKİN
Bölüm Müfredat Komisyonu (Bologna) Başkan: Yrd. Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Üye: Yrd. Doç. Dr. Leyla TEKİN
Üye: Yrd. Doç. Dr. Serdar BİROĞUL
Yedek Üye: Arş. Gör. Sümeyye BAYRAKDAR
Bölüm Yaz Stajı Komisyonu Başkan: Yrd. Doç. Dr. Leyla TEKİN
Üye: Yrd. Doç. Dr. Serdar BİROĞUL
Üye: Yrd. Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçim Komisyonu Başkan: Yrd. Doç. Dr. Leyla TEKİN
Üye: Arş. Gör. M. Enes BAYRAKDAR
Üye: Arş. Gör. Sümeyye BAYRAKDAR
Bölüm Burs, Ücretsiz Yemek ve Ulaşım, Kısmi Zamanlı Öğrenci Alım Komisyonu Başkan: Yrd. Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Üye: Arş. Gör. M. Enes BAYRAKDAR
Fakülte İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Bölüm İşyeri Uzmanı:
Yrd. Doç. Dr. Serdar BİROĞUL
Fakülte Yatay Geçiş Komisyonu Üye: Yrd. Doç. Dr. Leyla TEKİN