Komisyonlar, Kurullar ve Koordinatörlükler

Komisyonlar, Kurullar ve Koordinatörlükler

 Akademik Etkinlikler ve Sosyal Faaliyetler KomisyonuBaşkan: Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Üye: Arş. Gör. Tunahan TİMUÇİN
Bölüm Dış İlişkiler Koordinatörü (Erasmus - Farabi - Mevlana Programları) Dr. Öğr. Ü. Leyla TEKİN
Bölüm Çift Anadal ve Yan Dal Programları Komisyonu Başkan: Dr. Öğr. Ü. Leyla TEKİN
Asil Üye: Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Asil Üye: Dr. Öğr. Ü. Serdar BİROĞUL
Bölüm Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ve İntibak Komisyonu Başkan: Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Üye:  Dr. Öğr. Ü. Leyla TEKİN
Üye: Dr. Öğr. Ü. M. Enes BAYRAKDAR
Yedek Üye: Arş. Gör. Tunahan TİMUÇİN
Bölüm İhale Komisyonu Asil Üye: Dr. Öğr. Ü. M. Enes BAYRAKDAR
Yedek Üye: Dr. Öğr. Ü. Bahar TERCAN
Bölüm İş Yeri Eğitimi Komisyonu Başkan: Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Asil Üye: Dr. Öğr. Ü. Serdar BİROĞUL
Asil Üye: Dr. Öğr. Ü. Leyla TEKİN
Yedek Üye: Arş. Gör. Murat KORKMAZ
Yedek Üye: Arş. Gör. Tunahan TİMUÇİN
Bölüm Muayene Kabul Komisyonu Asil Üye: Dr. Öğr. Ü. M. Enes BAYRAKDAR
Asil Üye: Dr. Öğr. Ü. Bahar TERCAN
Asil Üye: Dr. Öğr. Ü. Serdar BİROĞUL
Yedek Üye: Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Yedek Üye:
 Arş. Gör. Murat KORKMAZ
Yedek Üye: Arş. Gör. Tunahan TİMUÇİN
Bölüm Strateji Kalite Komisyonu Başkan: Dr. Öğr. Ü. M. Enes BAYRAKDAR
Üye: Dr. Öğr. Ü. Serdar BİROĞUL
Üye: Dr. Öğr. Ü. Bahar TERCAN
Bölüm Müfredat, MÜDEK Komisyonu (Bologna) Başkan: Dr. Öğr. Ü. Leyla TEKİN
Üye: Dr. Öğr. Ü. Serdar BİROĞUL
Üye: Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Yedek Üye: Arş. Gör. Tunahan TİMUÇİN
Bölüm Yaz Stajı Komisyonu Başkan: Dr. Öğr. Ü. Leyla TEKİN
Üye: Dr. Öğr. Ü. Bahar TERCAN
Üye: Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Yedek Üye: Arş. Gör. Murat KORKMAZ
Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçim Komisyonu Başkan: Dr. Öğr. Ü. Bahar TERCAN 
Üye: Arş. Gör. Murat KORKMAZ
Üye: Arş. Gör. Tunahan TİMUÇİN
Bölüm Burs, Ücretsiz Yemek ve Ulaşım, Kısmi Zamanlı Öğrenci Alım Komisyonu Başkan: Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Üye: Arş. Gör. Murat KORKMAZ
Fakülte İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Bölüm İşyeri Uzmanı:
Dr. Öğr. Ü. Bahar TERCAN
Fakülte Yatay Geçiş Komisyonu Üye: Dr. Öğr. Ü. Leyla TEKİN