Mantık Devreler Laboratuvarı

Mantık Devreler Laboratuvarı

Mantık Devreler dersi için kullanılmaktadır. 2 farklı deney seti mevcuttur.

İlk deney setinde tüm lojik kapılar mevcuttur.

İkinci deney setinde ise daha karmaşık uygulamaların gerçekleştirildiği entegreler bulunmaktadır.