Bitirme Tezi

1- Tez yazımı FBE nin Tez yazım klavuzuna göre yapılacaktır. Bunun için ekte gönderilen Fen Bilimleri Enstitü'sünün tez yazım şablonunun bizim bölüm için yeniden düzenlenmiş formatı kullanılacaktır. Tüm Öğrenciler bu formatı kullanmalıdırlar. Tez şablonu için tıklayınız.

2- Tezler yazılırken renkli olması zorunlu olan (örneğin değişkenlerin renklerle ifade edilmesi gibi) durumlar dışında diğer sayfalar siyah-beyaz basılabilecektir.

3-  Tezler A4 standardında (21x29,7 cm) 80-100 g/m2 beyaz birinci hamur kağıda özellikleri bozulmadan basılmalıdır. Kopyalar net ve okunaklı olmalıdır. Tez, sıkıştırılmış kapak içerisinde teslim edilmelidir. (FBE Yüksek Lisans Tezi ile aynı renk ve özellikte kapak kullanılacak)

4- Tezler Üç (3) adet onaylı imzalı ciltlenmiş tez (Tez yazım kılavuzunda belirtilen standart ve renklerde (Krem Renk)) ve 3  adet Tez CD’si (CD ler için CD etiketi hazırlama zorunluluğu yoktur) şeklinde Danışman Hocaya Final Programında Belirtilen sınav tarihinden önce teslim edilmiş olmalıdır.