Bölüm Öğrenci Danışmanlıkları

Bölüm Öğrenci Danışmanlıkları


 1.Sınıf - Normal Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALBAYRAK
 1.Sınıf - İkinci Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALBAYRAK
 Dr. Öğr. Üyesi Leyla TEKİN
 Öğr. Gör. Dr. Fadime ÖĞÜLMÜŞ DEMİRCAN
2.Sınıf - Normal Öğretim  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALBAYRAK
2.Sınıf - İkinci Öğretim  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALBAYRAK
 Dr. Öğr. Üyesi Leyla TEKİN
 Öğr. Gör. Dr. Fadime ÖĞÜLMÜŞ DEMİRCAN
3.Sınıf - Normal Öğretim  Dr. Öğr. Üyesi Leyla TEKİN
3.Sınıf - İkinci Öğretim  Öğr. Gör. Dr. Fadime ÖĞÜLMÜŞ DEMİRCAN
4.Sınıf - Normal Öğretim  Dr. Öğr. Üyesi Serdar BİROĞUL
4.Sınıf - İkinci Öğretim  Doç. Dr. Ali ÇALHAN
 Dr. Öğr. Üyesi M. Enes BAYRAKDAR
Artık Yıl - Normal Öğretim  Doç. Dr. Ali ÇALHAN
 Dr. Öğr. Üyesi Serdar BİROĞUL
 Dr. Öğr. Üyesi M. Enes BAYRAKDAR
Artık Yıl - İkinci Öğretim   Doç. Dr. Ali ÇALHAN
 Dr. Öğr. Üyesi Serdar BİROĞUL
 Dr. Öğr. Üyesi M. Enes BAYRAKDAR
Mühendislik Tamamlama - Normal Öğretim Dr. Öğr. Üyesi M. Enes BAYRAKDAR
 Mühendislik Tamamlama -   İkinci Öğretim Dr. Öğr. Üyesi M. Enes BAYRAKDAR