Komisyonlar, Kurullar ve Koordinatörlükler

Komisyonlar, Kurullar ve Koordinatörlükler

 Akademik Etkinlikler ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu Başkan: Öğr.Gör.Dr. Fadime ÖĞÜLMÜŞ DEMİRCAN
Üye: Arş. Gör. Tuba KARAGÜL YILDIZ
Bölüm Dış İlişkiler Koordinatörü (Erasmus - Farabi - Mevlana Programları) Dr. Öğr. Ü. Leyla TEKİN
Bölüm Çift Anadal ve Yan Dal Programları Komisyonu Başkan: Dr. Öğr. Ü. Leyla TEKİN
Üye: Dr. Öğr. Ü. Serdar BİROĞUL
Üye: Arş. Gör. Tuba KARAGÜL YILDIZ
Bölüm Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ve İntibak Komisyonu Başkan: Dr. Öğr. Ü. M. Enes BAYRAKDAR
Üye:  Dr. Öğr. Ü. Leyla TEKİN
Üye:  Dr. Öğr. Ü. Ahmet ALBAYRAK
Üye:  Arş. Gör. Tunahan TİMUÇİN
Üye:  Arş. Gör. Ercan ATAGÜN
Bölüm İhale Komisyonu Üye: Dr. Öğr. Ü. M. Enes BAYRAKDAR
Üye: Öğr.Gör.Dr. Fadime ÖĞÜLMÜŞ DEMİRCAN
Üye: Arş. Gör. Ercan ATAGÜN
Bölüm İş Yeri Eğitimi ve Staj Komisyonu Başkan: Dr. Öğr. Ü. Ahmet ALBAYRAK
Üye: Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Üye: Dr. Öğr. Ü. Serdar BİROĞUL

Üye: 
Arş. Gör. Hacer BAYIROĞLU
Üye: Arş. Gör. Tuba KARAGÜL YILDIZ
Bölüm Muayene Kabul Komisyonu Asil Üye: Dr. Öğr. Ü. M. Enes BAYRAKDAR
Asil Üye: 
Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Asil Üye: Öğr.Gör.Dr. Fadime ÖĞÜLMÜŞ DEMİRCAN
Yedek Üye: Arş. Gör. Tuba KARAGÜL YILDIZ
Yedek Üye:
 Arş. Gör. Ercan ATAGÜN
Yedek Üye: Arş. Gör. Tunahan TİMUÇİN
Bölüm Strateji Kalite Komisyonu Başkan: Dr. Öğr. Ü. M. Enes BAYRAKDAR
Üye: Dr. Öğr. Ü. Serdar BİROĞUL
Üye: Arş. Gör. Tunahan TİMUÇİN
Bölüm Müfredat, MÜDEK Komisyonu (Bologna) Başkan: Öğr.Gör.Dr. Fadime ÖĞÜLMÜŞ DEMİRCAN
Üye: Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Üye: 
Arş. Gör. Ercan ATAGÜN
Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçim Komisyonu Başkan: Dr. Öğr. Ü. Leyla TEKİN
Üye: Arş. Gör. Tuba KARAGÜL YILDIZ
Üye: Arş. Gör. Tunahan TİMUÇİN
Bölüm Burs, Ücretsiz Yemek ve Ulaşım, Kısmi Zamanlı Öğrenci Alım Komisyonu Başkan: Dr. Öğr. Ü. Serdar BİROĞUL
Üye: 
Arş. Gör. Tuba KARAGÜL YILDIZ
Bölüm Sınav Evrak Arşiv Sorumlusu Arş. Gör. Hacer BAYIROĞLU
Farklı Eğitimcilerin Yürüttüğü Dersleri Değerlendirme Komisyonu Başkan: Doç. Dr. Ali ÇALHAN
Üye: 
Öğr.Gör.Dr. Fadime ÖĞÜLMÜŞ DEMİRCAN
Üye: Arş. Gör. Hacer BAYIROĞLU