Bitirme Tezi hk.

30 Ara

  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • Tüm Duyurular
Bölümümüzde bu dönem Bitirme Tezi alan ve tezini bitiren öğrencilerimizin, tezlerini 3 nüsha yerine, 1 nüsha halinde teslim etmeleri yeterlidir.