İş Yeri Eğitimi

05 Ağu

  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • Tüm Duyurular

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde işyeri eğitimine

gidecek öğrencilerin başvuru evrakları en geç 13.09.2019

tarihine kadar dekanlık imzası olmadan (dekan ve fakülte

sanayi koordinatörlüğü) bölümlerin iş yeri eğitimi ve staj

komisyon başkanında toplanacaktır.

16.09.2019 tarihinde tüm evraklar bölüm işyeri eğitimi ve

staj komisyonu tarafından dekanlığa teslim edilecek ve

dekanlık tarafından toplu imzalanacak ve muhasebeye teslim

edilecektir. Muhasebe girişi yapıldıktan sonra staj başvuru

dosyası ve SGK giriş belgesi öğrenci tarafından

muhasebeden teslim alınacaktır.