Göç İdaresi Staj Duyurusu

09 May

  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • Tüm Duyurular

Düzce Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Staj
Yönergesi hakkındaki yazısı ekte gönderilmekte olup staj konusunda uyulacak usul ve esaslar
yönergede belirtilmiştir.

Yönerge için tıklayınız.