Yaz Stajı Başvuru Belgeleri Teslimi Hakkında!

05 May

  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • Tüm Duyurular

Fakültemiz Yaz Stajı Yönergesi'nin 10. maddesi uyarınca, yaz stajı yapacak öğrencilerimizin, staj başvuru belgesini Final  Sınavlarının Başlamasından Önce Bölüm Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

Madde 10.

Yaz Stajı yapacak öğrenciler; 4. ve 6. yarıyılın sona ereceği tarihten en geç bir ay önce, bölüm başkanlığından ya da Fakültenin internet sitesinden “Yaz Stajı Başvuru Belgesini” temin ederler.
 
Stajyer öğrenci, Yaz Stajı yapmak istediği kuruma söz konusu belgeyi onaylatır ve dönem sonu sınavlarının başlamasından önce, bölüm başkanlığına teslim eder.
 
Staj yeri uygun görülmeyen öğrenciler, yukarıda sıralı tüm işlemleri bütünleme sınavları tamamlanmadan önce yeniden yapar.