Yaz Okulunda Başka Üniversitelerden Ders Alma Hk. (Önemli!)

30 Haz

  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • Tüm Duyurular

Üniversitemiz yaz okulu yönergesine göre diğer üniversitelerden ders alma prosedürü aşağıdaki 13. Maddede belirtilmiştir. Bu sebeple başka bir üniversiteden ders alacak öğrencilerin ilgili ders içeriğini dönemde en son dersi veren hocaya onaylattıktan sonra, bu onay formunu yazokulu305@gmail.com mail adresine göndermeniz gerekiyor. Bu mail adresine onay göndermemiş olanların yaz okulu dersi yönergeye göre kabul edilmez ve işlem görmez.

 

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 13 – (1) Öğrenciler ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlığının onayı alınması şartıyla, diğer üniversitelerde eşdeğer ders alabilirler. Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, AKTS’sinin ve içeriğinin birebir aynı olması gerekmez. Ders eşdeğerlenmesinde, öğretim programındaki dersin AKTS’sinin eşdeğerlik talep edilen dersin AKTS’sine en az yüzde seksen oranında eşdeğer olması ve ders içeriğinin de en az yüzde sekseninin uyumlu olması şartı aranır. Eşdeğer derslere kayıt yaptıracak olan öğrencilerin, ilgili form ve ekinde onaylı ders içeriği ile yaptıkları başvuru üzerine, dersin sorumlusu öğretim elemanlarından görüş alınarak başvurusu bölüm kurulu tarafından karara bağlanır. Bu şartı yerine getirmedikleri takdirde, eşdeğer dersleri almış olsalar dahi notları kabul edilmez ve işlem görmez.