Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi Mezunlarının Eşdeğer Kabul Edildiğine Dair YÖK Kararı

01 Eki

  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • Tüm Duyurular

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 75850160-303.01.01.02-5601 sayılı yazısı "Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan mühendislik programlarının eşdeğer sayılıp sayılmayacağı ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan Mühendislik Bölümü mezunlarının mühendis unvanını kullanıp kullanamayacağına ilişkin başvurular 24/07/2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunu değişik 43/b maddesi uyarınca, Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan aynı isimli mühendislik programlarının birbirleri ile eşdeğer olduğuna, Teknoloji Fakültelerinin Mühendislik Programlarından mezun olanların da ilgili dalın Mühendisi unvanını kullanacağına karar verilmiştir." 

YÖK'e ait ilgili kararını incelemek için tıklayınız.