Kayıt Dondurma

04 Nis

  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • Tüm Duyurular

Küresel salgın Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararda,

Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim
gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde
2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt
dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına karar verilmiştir.

Bu hususta, kayıtlarını dondurmak isteyen öğrencilerimizin, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için kayıt dondurma başvurularını 10 Nisan 2020 tarihine kadar fakültemiz öğrenci işlerine yapmaları gerekmektedir.