Ders Seçimleri Hakkında

25 Eyl

  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • Tüm Duyurular

Ders seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar;

1-) Grubu olan dersleri seçerken numarasının sonu tek olanlar 1.grubu,çift olanlar 2.grubu seçmesi gerekmektedir.

**Üst sınıftan veya alt sınıftan ders alanlar derslerin çakışması durumunda ilgili hocaya ve bölüme durumu bildirip kabul görmesi halinde farklı grubu seçebilirler.


2-) 1.Sınıflar da dahil olmak üzere üst sınıftan ders almak isteyen öğrenciler;

   i. ortalamasının en az 2.25 olması,

   ii. öncelikle alt sınıftan kalan derslerini(varsa) ve bulunduğu dönemin derslerini alması,

   iii. ve üst sınıftan alacağı derslerin, alacağı diğer dersler ile çakışmaması koşullarını sağlayarak üst sınıftan ders alabilirler.

3-) Önkoşullu derslere dikkat edilmeli ve önkoşulu sağlanmayan ders seçilmemelidir.

4-) NORMAL ÖĞRETİMLERE İKİNCİ ÖĞRETİMDEN,İKİNCİ ÖĞRETİMLERE DE NORMAL ÖĞRETİMDEN DERS VERİLMEYECEKTİR. BU HUSUSTA ÖĞRENCİLERİMİZİN TERS ÖĞRETİMDEN DERS ALMAK İÇİN DİLEKÇE VERMEMESİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR.